امور عمومی
مسؤل امور اداری دانشکده:

آقای احسان داورپناه

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد
 

شرح وظايف امور عمومي

1. تنظيم فهرست احتياجات ساليانه دانشكده

2. تهيه و تنظيم بودجه دانشكده بر اساس خط مشي و دستور العملهاي تعيين شده با همكاري حسابداري

3. انجام امور تداركاتي دانشكده كه طبق دستور العملهاي صادره از طرف دانشگاه به دانشكده محول شده است با

رعايت آئيننامه و مقررات موضوعه

4. دريافت و نگهداري و توزيع كالاها و ملزومات خريداري شده و صدور قبض انبار

5. كنترل موجودي انبار دانشكده از طريق ثبت و نگهداري دفاتر انبار

6. ثبت و توزيع نامه هاي وارده و صادره و نگهداري سوابق مربوطه

7. كنترل حضور و غياب كاركنان غير آموزشي دانشكده و انجام گزارشات لازم به مقام ذيربط

8. صدور ابلاغ مرخصي ؛ ماموريت ، معذوريت و غيره بر اساس دستور العملهاي مربوطه

9. نگهداري و ثبت و ضبط نقشه ها و صورت مشخصات و مدارك فني دانشكده با همكاري واحد مركزي ذيربط

10 .برقراري انتظامات در داخل ساختمانها و محوطه دانشكده و ارائه خدمات و كمكهاي لازم در مواقع اضطراري

11 .حفاظت از ساختمانها و اموال ساختمان

12 .كنترل ورود و خروج افراد و وسائط نقليه به محوطه دانشكده

13 .انجام نظافت ساختمانهاي دانشكده

14 .اجراي كليه فعاليتهاي مربوط به دريافت در آمدهاي دانشكده

15 .تنظيم اسناد خريد دانشكده

16 . تهيه صورت اموال و صورتحساب هاي آنها

17 .انجام امور مربو ط به حفظ و كنترل اموال منقول و غير منقول دانشكده

18 .تهيه گواهي اضافه كار كاركنان

19 .تهيه اخبار و گزارش اقدامات و برنامه هاي دانشكده و به روز رساني وب سايت دانشكده

20 .پيگيري نامه ها و درخواست هاي دانشكده

21 .انجام ارزشيابي سالانه و امور آموزش ضمن خدمت پرسنل

22 .امور رفاهي كاركنان

23 .نظارت بر امور دفتري و بايگاني امور ماشين نويسي- تكثير

24 .انجام تدابير لازم به منظور پيشرفت و بهبود روشها و امور جاري دانشكده

25 .نظارت و اجراي صحيح آئين نامه ها و مقررات اداري و مالي و دستور العملها و ضوابط

26 . پيگيري و انجام اموري كه از طرف مقام مافوق ابلاغ گرديده است

آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 33223505-074 فکس: 33226715-074
لینک های مرتبط:
آمار بازدیدکنندگان:

بازدید کنندگان آنلاین:1
بازدید امروز سایت:56
بازدید این صفحه:196
تعداد کل بازدید:324091
خدمات فناوری اطلاعات:

تغییر رمز VPN
سرور فایل و برنامه دانشگاه
وب سایت های دانشگاه
Off Campus
اتوماسیون اداری
بخش ها و واحد ها:

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است.
طراحی و توسعه در اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات 2019