درخواست های دانشجویی
صفحه اصلی > درخواست های دانشجویی 

دانشجویان گرامی جهت درخواست های آموزشی از معاونت آموزشی دانشکده فرم زیر را دانلود و مراتب داری آن را تکمیل نمایید.

دانلود فرم

خیابان شهید دکتر قربانعلی جلیل – جنب بیمارستان امام سجاد (ع) – پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی – دانشکده پزشکی - تلفن: 07433230290 فکس: 07433235153
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107