فرایندها ، آئین نامه ها، فرم ها
صفحه اصلی >  فرایندها ، آئین نامه ها، فرم ها 

 

 


   دانلود : آیین_نامه_پزشکی_96.pdf           حجم فایل 2504 KB
   دانلود : فرم_استاد_نمونه.pdf           حجم فایل 247 KB
   دانلود : جداول_ارتقاء_هیئت_علمی9511.doc           حجم فایل 678 KB
   دانلود : آئین_نامه_جدیدارتقاء9511.pdf           حجم فایل 3101 KB
   دانلود : شیوه_نامه_ارتقاء_جدید9511.pdf           حجم فایل 11958 KB
   دانلود : کوریکولوم_کارشناسی_ارشد.pdf           حجم فایل 460 KB
   دانلود : کوریکولوم_ارشد_میکروبشناسی.pdf           حجم فایل 881 KB
   دانلود : کوریکولوم_ارشد_علوم_تشریحی.pdf           حجم فایل 414 KB
   دانلود : کوریکولوم_ارشد_بیوشیمی.pdf           حجم فایل 532 KB
   دانلود : فرمهای__دفاع_از_پایان_نامه.docx           حجم فایل 70 KB
   دانلود : فرم2_ارسال_پایان_نامه_جهت_دفاع.docx           حجم فایل 23 KB
   دانلود : فرم_مهمانی.doc           حجم فایل 50 KB
   دانلود : فرم_گزارش_نهایی_طرح.doc           حجم فایل 64 KB
   دانلود : فرم_پروپوزال.docx           حجم فایل 259 KB
   دانلود : فرم_پایه_سالانه_هیئت_علمی.doc           حجم فایل 98 KB
   دانلود : فرم_برنامه__ترم.docx           حجم فایل 16 KB
   دانلود : فرم_انتقالی.doc           حجم فایل 50 KB
   دانلود : فرم_1.doc           حجم فایل 33 KB
   دانلود : فرایند__دفاع_از_پروپوزال.pdf           حجم فایل 42 KB
   دانلود : راهنمای_کارآزمائی_بالینی.doc           حجم فایل 334 KB
   دانلود : راهنمای_اخلاق__در_کارآزمائی_بالینی.doc           حجم فایل 334 KB
   دانلود : خرید.docx           حجم فایل 17 KB
   دانلود : خروج_انبار.docx           حجم فایل 17 KB
   دانلود : حواله_انبار.docx           حجم فایل 16 KB
   دانلود : تدوین_پایان_نامه.docx           حجم فایل 183 KB
   دانلود : اساسنامه_کمیته_تحقیقات_دانشجویی.doc           حجم فایل 84 KB
خیابان شهید دکتر قربانعلی جلیل – جنب بیمارستان امام سجاد (ع) – پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی – دانشکده پزشکی - تلفن: 07433230290 فکس: 07433235153
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107