اوقات شرعی
سر فصل دروس ومحتوا

سرفصل ومحتوای دروس دانشکده بهداشت وعلوم تغذیه در نیمسال اول تحصیلی96-1395  به شرح فایلهای ذیل میباشد

   دانلود : بیماریهای_ناشی_از_سوء_تغذیه.pdf           حجم فایل 176 KB
   دانلود : تغذیه_در_دوره_های_زندگی_دکتر_پور_محمودی.pdf           حجم فایل 122 KB
   دانلود : ارزیابی_وضع_تغذیه_دکتر_پور_محمودی.pdf           حجم فایل 305 KB
   دانلود : طرح_درس_تغذیه_اساسی_2_دکتر_پور_محمودی.pdf           حجم فایل 287 KB
   دانلود : بیماریهای_کودکان_وپیشگیری_دکتر_پرهیزکار.pdf           حجم فایل 496 KB
   دانلود : بهداشت_مادر_وکودک_دکتر_پرهیزکار.pdf           حجم فایل 555 KB
   دانلود : تکنولوژی_سلامت_وبهداشت_دکتر_کریم_زاده.pdf           حجم فایل 137 KB
   دانلود : تکنولوژی_آموزش_دکتر_کریم_زاده.pdf           حجم فایل 182 KB
   دانلود : رونشناسی_روفتار_سلامت_دکتر_کریم_زاده.pdf           حجم فایل 131 KB
   دانلود : اصول_مدیریت_خدمات_بهداشتی_مهندس_نعیمی.pdf           حجم فایل 480 KB
   دانلود : فيزيوپاتولوژی__علوم_تغذیه.pdf           حجم فایل 134 KB
   دانلود : بیماری_های_غیرواگیر.pdf           حجم فایل 130 KB
   دانلود : آموزش_و_ارتقای_سلامت.pdf           حجم فایل 133 KB
   دانلود : بهداشت_1.pdf           حجم فایل 153 KB
   دانلود : بهداشت_مدارس.pdf           حجم فایل 213 KB
   دانلود : پیوسته_آموزش_بهداشت.pdf           حجم فایل 192 KB
   دانلود : زبان_تخصصی.pdf           حجم فایل 212 KB
   دانلود : طرح_درس_تغذیه_اساسی_(1)_-ابراهیم_زاده.pdf           حجم فایل 413 KB
   دانلود : طرح_درس_جمع_آوری_و_دفع_مواد_زائد.pdf           حجم فایل 175 KB
   دانلود : طرح_درس_شیمی_مواد_غذایی-_دکتر_کریمپور.pdf           حجم فایل 134 KB
   دانلود : طرح_درس_فرایند_وعملیات_در_بهداشت_.pdf           حجم فایل 340 KB
   دانلود : طرح_درس_مدیریت_خدمات_غذایی_ابراهیم_زاده.pdf           حجم فایل 396 KB
   دانلود : طرح_درس_گندزداهای_محیط.pdf           حجم فایل 233 KB
   دانلود : طرح_درس_هیدرولیک.pdf           حجم فایل 424 KB
   دانلود : کارآموزی_ارشد.pdf           حجم فایل 147 KB
   دانلود : طرح_درس_اقتصاد_کارشناسی.pdf           حجم فایل 228 KB
   دانلود : طرح_درس_اقتصاد_ارشد.pdf           حجم فایل 228 KB
   دانلود : انالیز_دستگاهی_.pdf           حجم فایل 273 KB
   دانلود : الودگی_خاک_-ارشد.pdf           حجم فایل 282 KB
کليه حقوق برای دانشگاه علوم پزشکی یاسوج محفوظ است
اخبار مهم
خبر تصویری
تشکیل کارگاه
امروز در حال انجام است
 ٢٢:١٠ - 1391/08/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
آموزش
روش آموزش
شناسایی روشهای آموزشی
 ٢٢:١٤ - 1391/08/02 - نظرات : ٠متن کامل >>