اوقات شرعی
شورای آموزشی
 
وظایف شورای آموزشی :

1-برنامه ریزی جهت اجرای قوانین و دستورات معاون آموزشی دانشگاه و مسئولین ذیربط

2-تدوین سیاست های آموزشی دانشکده و حراست بر اساس نیاز سنجی دانشگاه

 
3- برنامه ریزی جهت ارزشیابی های دوره ای

 
4- هماهنگی میان گروهها و بخشهای دانشگاه

 
5- بررسی شرایط پذیرش دانشجو در سالهای آتی

6- بررسی نیاز دانشکده به اعضاء هیات علمی  

اعظاء شورای آموزشی دانشکده:
1-      دکترجان محمد ملک زاده                            رئیس شوری(ریاست دانشکده
2-      دکتر سعادت پرهیزگار                        معاونت آموزشی دانشکده
3-     دکترغلام حسین شهرکی                                 معاونت پژوهشی دانشگاه
4-      مهندس ابراهیم نعیمی                               مدیر گروه بهداشت عمومی
5-      دکتر عزیزالله پورمحمودی                             مدیر گروه تغذیه
6-      عبدالله حسینی                                  مسؤل آموزش دانشکده
7-      مهندس فریبا محامد                                        مسؤل EDO دانشکده
8-      دکترارسلان جمشیدی                              مدیر گروه بهداشت محیط
9- دکتر محسن شمس                             مدیر گروه  آموزش و ارتقاء سلامت
10-دکتر سلیمان افروغی                            مدیر گروه آمار زیستی و اپیدومیولوژی
کليه حقوق برای دانشگاه علوم پزشکی یاسوج محفوظ است
اخبار مهم
خبر تصویری
تشکیل کارگاه
امروز در حال انجام است
 ٢٢:١٠ - 1391/08/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
آموزش
روش آموزش
شناسایی روشهای آموزشی
 ٢٢:١٤ - 1391/08/02 - نظرات : ٠متن کامل >>