اوقات شرعی
اهداف دانشکده

اهداف دانشکده بهداشت:

  •  تربيت افرادی است که بتوانند در جهت شناسايی، بررسی، تهيه گزارش، نظارت، ارزيابی و کنترل مسائل و مشکلات بهداشت محيط و عمومی و تغذیه واجرای برخی از برنامه‌ها و طرح‌ها براساس دستورالعمل‌های موجود اقدام نمايند.
  • الف) فعاليتهای آموزشی:

1-تدريس دروس تئوری
2- تدريس دروس عملی همراه با انجام پروژه های درسی
3-  راهنمايی، همکاری با دانشجويان به منظور انتخاب موضوع مناسب جهت پروژه با توجه به موضوعات بهداشت و سلامت عمومی منطقه
4-. راهنمايی و مشاوره دانشجويان به منظور گذراندن 12 واحد کارآموزی در عرصه برای هرکدام از دانشجويان کارشناسی بهداشت عمومی و محیط که در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستايی دوره کارآموزی را می گذرانند.


ب) فعاليتهای پژوهشی:
1-شامل انجام تحقيقات توسط اعضاء هيئت علمی و مشارکت دانشجويان جهت پروژه های تحقيقاتی و همکاری آنان در طرحهای تحقيقاتی

      2-  برگزاری سمينارهای دانشجويی به ويژه برای دانشجويان دوره کارشناسی

3- برگزاری همایشهای بین المللی و  کشوری در راستای اهداف پژوهشی و آموزشی دانشگاه

 

     ج) فعاليتهای جانبی:


      همکاری با ساير دانشکده ها و گروههای آموزشی و مراکز بهداشتی درمانی با برگزاری کارگاههای آموزشی جهت دانشجو و کارشناسان

کليه حقوق برای دانشگاه علوم پزشکی یاسوج محفوظ است
اخبار مهم
خبر تصویری
تشکیل کارگاه
امروز در حال انجام است
 ٢٢:١٠ - 1391/08/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
آموزش
روش آموزش
شناسایی روشهای آموزشی
 ٢٢:١٤ - 1391/08/02 - نظرات : ٠متن کامل >>