اوقات شرعی
معرفی فعالیت های پژوهشی
در راستاي اهداف معاونت پژوهشي ، اين معاونت در زمينه هاي ذيل فعاليت دارد :

1- ارزشيابي طرحهاي تحقيقاتي و مساعدت در اجراي آنها : دريافت طرحهاي تحقيقاتي كه مي بايستي براساس اصول و ضوابط معاونت پژوهشي دانشگاه تدوين شده باشد، تشكيل شوراي پژوهشي و آماده سازي طرحها جهت ارائه در شوراي مذكور، اعلام نظر شورا به صورت كتبي به مجريان، پيگيري جهت انجام اصلاحات مورد نظر شورا، بررسي و كارشناسي اصلاحات انجام شده و آماده سازي طرحها جهت ارائه مجدد در شورا (در صورت لزوم)، زمانبندي تشكيل شوراها جهت ارائه طرحها و هماهنگي هاي لازم جهت آماده سازي طرحهاي مصوب شوراي دانشكده براي جلسات اولويت بندي، ارسال طرحهاي مصوب به معاونت پژوهشي به صورت online ، انجام مكاتبات لازم، تحويل گزارش نهايي از مجريان و صدور گواهي پايان طرح براي معاونت پژوهشي دانشگاه.
2- تأليف و ترجمه كتب: هماهنگي جهت ايجاد ارتباط مؤلفان و يا مترجمان با معاونت پژوهشي دانشگاه جهت اخذ مجوز براي تأليف و ترجمه كتب.
3- فرصتهاي مطالعاتي: معرفي اعضاي هيئت علمي متقاضي جهت استفاده از فرصت مطالعاتي و دريافت گزارشهاي پيشرفت كار از اعضاي هيأت علمي كه از فرصتهاي مطالعاتي استفاده مي نمايند و انعكاس آن به مسئولين دانشگاه
4- سمينارهاي خارجي: هماهنگي جهت ايجاد ارتباط لازم از طريق مكاتبه و ارسال مدارك اعضاي هيأت علمي دانشكده كه جهت ارائه سخنراني و پوستر به سمينارهاي خارجي دعوت شده اند، معاونت پژوهشي دانشگاه جهت استفاده از تسهيلات دانشگاه در موارد مذكور
5- برگزاري كارگاههاي آموزشي و پژوهشي:  در معاونت پژوهشي پس از بررسي نياز سنجي كارگاههاي آموزشي، پژوهشي اعضاي هيات علمي نسبت به برگزاري كارگاههاي مذكور اقدام لازم به عمل آيد .
کليه حقوق برای دانشگاه علوم پزشکی یاسوج محفوظ است
اخبار مهم
خبر تصویری
تشکیل کارگاه
امروز در حال انجام است
 ٢٢:١٠ - 1391/08/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
آموزش
روش آموزش
شناسایی روشهای آموزشی
 ٢٢:١٤ - 1391/08/02 - نظرات : ٠متن کامل >>