اوقات شرعی
مهندسی بهداشت محیط
مدیر گروه
نام و نام خانوادگي :
علیرضا رایگان شیرازی نژاد
مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد
رتبه : مربی
گروه : گروه مهندسي بهداشت محيط
تلفن : 2220881-0741
آدرس : دانشگاه علوم پزشكي یاسوج، دانشكده بهداشت ،
گروه مهندسي بهداشت محيط
ایمیل: -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

نام و نام خانوادگي : ارسلان جمشیدی
مدرك تحصيلي: دکتری مهندسی بهداشت محیط
رتبه : استادیار
گروه : گروه مهندسي بهداشت محيط
تلفن : 2223505-0741
آدرس : دانشگاه علوم پزشكي یاسوج، دانشكده بهداشت ،
گروه مهندسي بهداشت محيط
ایمیل: jamshidi_a@yahoo.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

نام و نام خانوادگي : محمد مهدی بانشی
مدرك تحصيلي: دانشجوی دکتری مهندسی بهداشت محیط
رتبه : مربی
گروه : گروه مهندسي بهداشت محيط
تلفن : 2222702 -0741
آدرس : دانشگاه علوم پزشكي یاسوج، دانشكده بهداشت ،
گروه مهندسي بهداشت محيط
ایمیل: mmbaneshi@yahoo.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

نام و نام خانوادگي : حسین ماری اریاد
مدرك تحصيلي: دانشجوی دکتری ب مهندسی هداشت حرفه ای
رتبه : مربی
گروه : گروه مهندسي بهداشت محيط
تلفن : -
آدرس : دانشگاه علوم پزشكي یاسوج، دانشكده بهداشت ،
گروه مهندسي بهداشت محيط
ایمیل: oryadhsn@gmail.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

نام و نام خانوادگي : عبدابمحمدسادات
مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست
رتبه : مربی
گروه : گروه مهندسي بهداشت محيط
تلفن : 2222702-0741
آدرس : دانشگاه علوم پزشكي یاسوج، دانشكده بهداشت ،
گروه مهندسي بهداشت محيط
ایمیل: sadat4335@yahoo.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

نام و نام خانوادگي : سهیلا رضایی
مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
رتبه : مربی
گروه : گروه مهندسي بهداشت محيط
تلفن : 2222702-0741
آدرس : دانشگاه علوم پزشكي یاسوج، دانشكده بهداشت ،
گروه مهندسي بهداشت محيط
ایمیل: -
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

کليه حقوق برای دانشگاه علوم پزشکی یاسوج محفوظ است
اخبار مهم
خبر تصویری
تشکیل کارگاه
امروز در حال انجام است
 ٢٢:١٠ - 1391/08/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
آموزش
روش آموزش
شناسایی روشهای آموزشی
 ٢٢:١٤ - 1391/08/02 - نظرات : ٠متن کامل >>