اطلاعیه ها

میلاد حضرت زین العابدین امام سجاد ع بر عموم مسلمین مبارک باد.
پیام تبریک به مناسبت قبولی در مقطع Ph.D کارشناسان گروه های آموزشی دانشکده ی بهداشت
بازدید ادواری هیئت ممتحنه وزارت بهداشت و درمان و ارزشیابی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
منوی دانشکده
مهندسی بهداشت محیط
مدیر گروه
نام و نام خانوادگي :
علیرضا رایگان شیرازی نژاد
مدرك تحصيلي: دانشجوی دوره دکتری  
رتبه : مربی
گروه : گروه مهندسي بهداشت محيط
تلفن : 3220881-074 
آدرس : دانشگاه علوم پزشكي یاسوج، دانشكده بهداشت ،
گروه مهندسي بهداشت محيط
ایمیل: -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

نام و نام خانوادگي : ارسلان جمشیدی
مدرك تحصيلي: دکتری مهندسی بهداشت محیط
رتبه : دانشیار
گروه : گروه مهندسي بهداشت محيط
تلفن : 3223505-074 
آدرس : دانشگاه علوم پزشكي یاسوج، دانشكده بهداشت ،
گروه مهندسي بهداشت محيط
ایمیل: jamshidi_a@yahoo.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

نام و نام خانوادگي : محمد مهدی بانشی
مدرك تحصيلي:  دکتری مهندسی بهداشت محیط
رتبه : دانشیار
گروه : گروه مهندسي بهداشت محيط
تلفن : 3222702 -074 
آدرس : دانشگاه علوم پزشكي یاسوج، دانشكده بهداشت ،
گروه مهندسي بهداشت محيط
ایمیل: mmbaneshi@yahoo.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

نام و نام خانوادگي : حسین ماری اریاد
مدرك تحصيلي: دکتری مهندسی بهداشت حرفه ای
رتبه : دانشیار
گروه : گروه مهندسي بهداشت محيط
تلفن : -
آدرس : دانشگاه علوم پزشكي یاسوج، دانشكده بهداشت ،
گروه مهندسي بهداشت محيط
ایمیل: oryadhsn@gmail.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

نام و نام خانوادگي : عبدالمحمدسادات
مدرك تحصيلي: دانشجوی دوره دکتری 
رتبه : مربی
گروه : گروه مهندسي بهداشت محيط
تلفن : 3222702-074 
آدرس : دانشگاه علوم پزشكي یاسوج، دانشكده بهداشت ،
گروه مهندسي بهداشت محيط
ایمیل: sadat4335@yahoo.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

نام و نام خانوادگي : سهیلا رضایی
مدرك تحصيلي: دکتری مهندسی بهداشت محیط
رتبه : استادیار
گروه : گروه مهندسي بهداشت محيط
تلفن : 3222702-074 
آدرس : دانشگاه علوم پزشكي یاسوج، دانشكده بهداشت ،
گروه مهندسي بهداشت محيط
ایمیل: -
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107