اطلاعیه ها

میلاد حضرت زین العابدین امام سجاد ع بر عموم مسلمین مبارک باد.
پیام تبریک به مناسبت قبولی در مقطع Ph.D کارشناسان گروه های آموزشی دانشکده ی بهداشت
بازدید ادواری هیئت ممتحنه وزارت بهداشت و درمان و ارزشیابی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
منوی دانشکده
تغذیه

نام و نام خانوادگي :
جان محمد ملک زاده
مدرك تحصيلي: دکتری علوم تغذیه
رتبه : استادیار
گروه : گروه تغذیه
تلفن : 33226850-074 
آدرس : دانشگاه علوم پزشكي یاسوج،
دانشكده بهداشت ، گروه تغذیه
ایمیل: malekjmd@yahoo.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 نام و نام خانوادگي : عزیزالله پورمحمودی (مدیر گروه)
مدرك تحصيلي: دکتری علوم تغذیه
رتبه : استادیار
گروه : گروه تغذیه
تلفن : 33226850-074
آدرس : دانشگاه علوم پزشكي یاسوج،
دانشكده بهداشت ، گروه تغذیه
ایمیل: pourmahmoudi@gmail.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 نام و نام خانوادگي : مهدی اکبر تبار
مدرك تحصيلي: دکتری علوم تغذیه
رتبه : دانشیار
گروه : گروه تغذیه
تلفن : 33226850-074
آدرس : دانشگاه علوم پزشكي یاسوج،
دانشكده بهداشت ، گروه تغذیه
ایمیل: -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 نام و نام خانوادگي : محسن نغماچی
مدرك تحصيلي: دانشجوی دوره دکتری میکروبیولوژی
رتبه : مربی
گروه : گروه تغذیه
تلفن : 33229424-074
آدرس : دانشگاه علوم پزشكي یاسوج،
دانشكده بهداشت ، گروه تغذیه
ایمیل-
 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
نام  ونام خانوادگی:  بهروزابراهیم زاده کر
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رتبه: مربی
گروه :تغذیه
تلفن:33225055-074
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 نام ونام خانوادگی: دکتر فرزاد کریمپور
مدر ک تحصیلی: دکترای بیو تکنولوژی مواد غذایی
 رتبه: استادیار
گروه: تغذیه
تلفن: 33225055-074
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
نام  و نام خانوادگی: خانم صدری
 مدرک: کارشناسی ارشد علوم تغذیه
رتبه: مربی
 گروه: تغذیه
تلفن:33225055-074
نام ونام خانوادگی:مجید مجلسی
مدرک تحصیلی: دکترای بهداشت مواد غذایی
رتبه: استادیار
 تلفن: 33225055-074
آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107