اوقات شرعی
تغذیه

نام و نام خانوادگي :
جان محمد ملک زاده
مدرك تحصيلي: دکتری علوم تغذیه
رتبه : استادیار
گروه : گروه تغذیه
تلفن : 33226850-074 
آدرس : دانشگاه علوم پزشكي یاسوج،
دانشكده بهداشت ، گروه تغذیه
ایمیل: malekjmd@yahoo.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 نام و نام خانوادگي : عزیزالله پورمحمودی (مدیر گروه)
مدرك تحصيلي: دانشجوی دکتری علوم تغذیه
رتبه : مربی
گروه : گروه تغذیه
تلفن : 33226850-074
آدرس : دانشگاه علوم پزشكي یاسوج،
دانشكده بهداشت ، گروه تغذیه
ایمیل: pourmahmoudi@gmail.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 نام و نام خانوادگي : مهدی اکبر تبار
مدرك تحصيلي: دکتری علوم تغذیه
رتبه : ادانشیار
گروه : گروه تغذیه
تلفن : -
آدرس : دانشگاه علوم پزشكي یاسوج،
دانشكده بهداشت ، گروه تغذیه
ایمیل: -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 نام و نام خانوادگي : محسن نغماچی
مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد میکروبیولوژی
رتبه : مربی
گروه : گروه تغذیه
تلفن : 33229424-074
آدرس : دانشگاه علوم پزشكي یاسوج،
دانشكده بهداشت ، گروه تغذیه
ایمیل-


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
نام  ونام خانوادگی:  بهروزابراهیم زاده کر
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رتبه: مربی
گروه :تغذیه
تلفن:33225055-074
 نام ونام خانوادگی: دکتر فرزاد کریمپور
 مدر ک تحصیلی: دکترای بیو تکنولوژی مواد غذایی
 رتبه: استادیار
گروه: تغذیه
تلفن: 33225055-074
نام  و نام خانوادگی: خانم صدری
 مدرک: کارشناسی ارشد علوم تغذیه
رتبه: مربی
 گروه: تغذیه
تلفن:33225055-074
نام ونام خانوادگی:مجید مجلسی
مدرک تحصیلی: دکترای بهداشت مواد غذایی
رتبه: استادیار
 تلفن: 33225055-074
کليه حقوق برای دانشگاه علوم پزشکی یاسوج محفوظ است
اخبار مهم
خبر تصویری
تشکیل کارگاه
امروز در حال انجام است
 ٢٢:١٠ - 1391/08/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
آموزش
روش آموزش
شناسایی روشهای آموزشی
 ٢٢:١٤ - 1391/08/02 - نظرات : ٠متن کامل >>