اطلاعیه ها

میلاد حضرت زین العابدین امام سجاد ع بر عموم مسلمین مبارک باد.
پیام تبریک به مناسبت قبولی در مقطع Ph.D کارشناسان گروه های آموزشی دانشکده ی بهداشت
بازدید ادواری هیئت ممتحنه وزارت بهداشت و درمان و ارزشیابی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
منوی دانشکده
بهداشت عمومی
مدیر گروه
نام و نام خانوادگي :
عباسعلی کریمی
مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
رتبه : مربی
گروه : گروه بهداشت عمومی
تلفن : 3226270-074 
آدرس : دانشگاه علوم پزشكي یاسوج، دانشكده بهداشت ،
گروه بهداشت عمومی
ایمیل: Aliabassk@yahoo.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

نام و نام خانوادگي : کامبیز کریم زاده شیرازی
مدرك تحصيلي: دکتری آموزش بهداشت
رتبه : دانشیار
گروه : گروه  آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
تلفن : 3220881-074 
آدرس : دانشگاه علوم پزشكي یاسوج، دانشكده بهداشت ،
گروه بهداشت عمومی
ایمیل: karimzadehshirazi@yahoo.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

نام و نام خانوادگي : فریبا محامد
مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد آموزش بهداشت
رتبه : مربی
گروه : گروه بهداشت عمومی
تلفن : 3225519-074 
آدرس : دانشگاه علوم پزشكي یاسوج، دانشكده بهداشت ،
گروه بهداشت عمومی
ایمیل: mahamedfariba@yahoo.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

نام و نام خانوادگي : عبد محمد موسوی
مدرك تحصيلي: دکتری آموزش بهداشت و ارتقا سلامت
رتبه : مربی
گروه : گروه بهداشت عمومی
تلفن : 3229424-074 
آدرس : دانشگاه علوم پزشكي یاسوج، دانشكده بهداشت ،
گروه بهداشت عمومی
ایمیل: -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

نام و نام خانوادگي : ابراهیم نعیمی
مدرك تحصيلي: دانشجوی دوره دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
رتبه : مربی
گروه : گروه بهداشت عمومی
تلفن : 3223871-074 
آدرس : دانشگاه علوم پزشكي یاسوج، دانشكده بهداشت ،
گروه بهداشت عمومی
ایمیل: -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

نام و نام خانوادگي : محسن شمس
مدرك تحصيلي: دکتری پزشکی حرفه ای –دکتری آموزش بهداشت و ارتقا سلامت
رتبه : دانشیار
گروه : گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
تلفن : 3226850-074 
آدرس : دانشگاه علوم پزشكي یاسوج، دانشكده بهداشت ،
گروه بهداشت عمومی
ایمیل: moshaisf@yahoo.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

نام و نام خانوادگي : رحیم استوار
مدرك تحصيلي: دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
رتبه : دانشیار
گروه : گروه بهداشت عمومی
تلفن : 3223871-074 
آدرس : دانشگاه علوم پزشكي یاسوج، دانشكده بهداشت ،
گروه بهداشت عمومی
ایمیل: rahimostovar@yahoo.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

نام و نام خانوادگي : سعادت پرهیزگار
مدرك تحصيلي: دکتری بهداشت باروری
رتبه : دانشیار 
گروه : گروه بهداشت عمومی
تلفن : -
آدرس : دانشگاه علوم پزشكي یاسوج، دانشكده بهداشت ،
گروه بهداشت عمومی
ایمیل: parhizkarsa@yahoo.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

نام و نام خانوادگي : غلامحسین شهرکی
مدرك تحصيلي: دکتری حشره شناسی پزشکی
رتبه : دانشیار
گروه : گروه بهداشت عمومی
تلفن : 3223871-074 
آدرس : دانشگاه علوم پزشكي یاسوج، دانشكده بهداشت ،
گروه بهداشت عمومی
ایمیل: -


آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107