اطلاعیه ها

میلاد حضرت زین العابدین امام سجاد ع بر عموم مسلمین مبارک باد.
پیام تبریک به مناسبت قبولی در مقطع Ph.D کارشناسان گروه های آموزشی دانشکده ی بهداشت
بازدید ادواری هیئت ممتحنه وزارت بهداشت و درمان و ارزشیابی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
منوی دانشکده
آمار و اپیدمولوژی
نام و نام خانوادگي : علی موسوی زاده
مدرك تحصيلي: دکتری اپیدمیولوژی
رتبه : استادیار
گروه : گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
تلفن : 32226270-074
آدرس : دانشگاه علوم پزشكي یاسوج، دانشكده بهداشت ،
گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

نام و نام خانوادگي : سلیمان افروغی
مدرك تحصيلي: دکتری آمار زیستی
رتبه : استادیار
گروه : گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
تلفن : 2223871-0741
آدرس : دانشگاه علوم پزشكي یاسوج، دانشكده بهداشت ،
گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
ایمیل: safroghi@yahoo.com


آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107