اوقات شرعی
آمار و اپیدمولوژی
نام و نام خانوادگي : محمد فرارویی
مدرك تحصيلي: دکتری اپیدمیولوژی
رتبه : استادیار
گروه : گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
تلفن : 2226270-0741
آدرس : دانشگاه علوم پزشكي یاسوج، دانشكده بهداشت ،
گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
ایمیل: fararooei@yahoo.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

نام و نام خانوادگي : سلیمان افروغی
مدرك تحصيلي: دکتری آمار زیستی
رتبه : استادیار
گروه : گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
تلفن : 2223871-0741
آدرس : دانشگاه علوم پزشكي یاسوج، دانشكده بهداشت ،
گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
ایمیل: safroghi@yahoo.com


کليه حقوق برای دانشگاه علوم پزشکی یاسوج محفوظ است
اخبار مهم
خبر تصویری
تشکیل کارگاه
امروز در حال انجام است
 ٢٢:١٠ - 1391/08/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
آموزش
روش آموزش
شناسایی روشهای آموزشی
 ٢٢:١٤ - 1391/08/02 - نظرات : ٠متن کامل >>