اطلاعیه ها

میلاد حضرت زین العابدین امام سجاد ع بر عموم مسلمین مبارک باد.
پیام تبریک به مناسبت قبولی در مقطع Ph.D کارشناسان گروه های آموزشی دانشکده ی بهداشت
بازدید ادواری هیئت ممتحنه وزارت بهداشت و درمان و ارزشیابی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
منوی دانشکده
اعضا هیئت علمی دانشکده

گروه بهداشت محیط

نام ونام خانوادگی

رشته تحصیلی

درجه علمی

مقطع

تلفن

Email

ارسلان جمشیدی

بهداشت محیط

دانشیار

دکتری

33220881

Jamshidi a @Yahoo.com

علیرضا رایگان

مهندسی بهداشت محیط

مربی

دانشجوی دکتری

33220881

Rayganpp@Yahoo.com

محمد مهدی بانشی

مهندسی بهداشت محیط

دانشیار

 دکتری

3322702

MMbaneshi@Yahoo.com

حسین ماری اریاد

مهندسی بهداشت حرفه ای

دانشیار

دکتری

33222702

Oriyad hsn@Yahoo.com

عبدالمحمد سادات

مهندسی آب و فاضلاب

مربی

دانشجوی دکترا

33222702

Sadat 4334@Yahoo.com

سهیلا رضایی

مهندسی بهداشت محیط

استادیار

دکتری

33222702

S rezaei@gmail.com


گروه بهداشت عمومی

نام ونام خانوادگی

رشته تحصیلی

درجه علمی

مقطع

تلفن

Email

عباسعلی کریمی

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مربی

فوق لیسانس

33222702

 

سعادت پرهیز گار

بهداشت باروری (فوق دکتری تحقیقات سرطان)

دانشیار

فوق دکتری

33222702   

parhizkarsa@yahoo.com

ابراهیم نعیمی

مدیریت خدمات بهداشتی

مربی

دانشجوی دکتری

33222702   

Ebnaimi2002@yahoo.com

غلامحسین شهرکی

حشره شناسی

دانشیار

دکتری

33222702 

 

امین حسینی
بهداشت محیط  مربی دکتری

33222702 

محسن شریفی   بهداشت
 استادیار  دکتری

33222702

 

گروه تغذیه

نام ونام خانوادگی

رشته تحصیلی

درجه علمی

مقطع

تلفن

Email

جان محمد ملکزاده

تغذیه

استادیار

دکتری

33225055   

malekjmd@yahoo.com

عزیزاله پورمحمودی

تغذیه

استادیار

دکتری

33226850   

azizpourmahmoodi@yahoo

محسن نغماچی

تغذیه

مربی

دانشجوی دکتری

33226850   

naghmachi@yahoo.com

مهدی اکبرتبار

تغذیه

دانشیار

دکترا

33226850   

m akbar tabar@yahoo.co.uic

بهروزابراهیم زاده کر

تغذیه

مربی

کارشناسی ارشد

33225055   

مجید مجلسی

بهداشت مواد غذایی

ستادیار 

دکتری

33225055   

فرزاد کریمپور

 بیوتکنولوژی مواد غذایی

استادیار

دکتری

33225055   

سجاد قادری 


 صنایع غذایی استادیار دکتری

 

گروه آمار و اپیدمیولوژی

نام ونام خانوادگی

رشته تحصیلی

درجه علمی

مقطع

تلفن

Email

سلیمان افروغی

آمارزیستی

استادیار

دکتری

2223871   

afroughi@modares.ac.ir

علی موسوی زاده

آمارزیستی

استادیار

دکتری

2223871   

 

 

گروه اموزش بهداشت

نام ونام خانوادگی

رشته تحصیلی

درجه علمی

مقطع

تلفن

Email

محسن شمس

آموزش بهداشت

دانشیار

دکتری

33222702   

moshaisf@yahoo.com

کامبیز کریم زاده شیرازی

آموزش بهداشت

دانشیار

دکتری

33222702   

karimzadeshirazi@yahoo.com

فاضل زینت مطلق اموزش بهداشت  استادیار دکتری 33222702

 


   دانلود : تعداد_اعضای_هیئت_علمی_در_سال_1395.pdf           حجم فایل 65 KB
   دانلود : رزومه_انگلیسی_دکتر_سعادت_پرهیزکار.pdf           حجم فایل 782 KB
   دانلود : رزومه__دکتر_سعادت_پرهیزکار.pdf           حجم فایل 646 KB
   دانلود : رزومه__مهندس_نعیمی.pdf           حجم فایل 843 KB
   دانلود : رزومه_دکتر_شهرکی.pdf           حجم فایل 664 KB
   دانلود : رزومه_دکتر_کریمپور.pdf           حجم فایل 587 KB
   دانلود : رزومه_دکتر_محسن_شمس.pdf           حجم فایل 537 KB
   دانلود : رزومه_دکتر_ملک_زاده.pdf           حجم فایل 607 KB
   دانلود : دکترمجلسی-رزومه.pdf           حجم فایل 338 KB
   دانلود : رزومه_مهندس_بهروز_ابراهیم_زاده.pdf           حجم فایل 565 KB
آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107