اطلاعیه ها

میلاد حضرت زین العابدین امام سجاد ع بر عموم مسلمین مبارک باد.
پیام تبریک به مناسبت قبولی در مقطع Ph.D کارشناسان گروه های آموزشی دانشکده ی بهداشت
بازدید ادواری هیئت ممتحنه وزارت بهداشت و درمان و ارزشیابی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
منوی دانشکده
اعضا هیئت علمی دانشکده
تعدا اعضای هیئت علمی در سال 1395 به شرح پیوست فایل  در انتهای صفحه موجود است
گروه بهداشت محیط
نام ونام خانوادگی رشته تحصیلی درجه علمی مقطع تلفن Email
ارسلان جمشیدی بهداشت محیط دانشیار دکترا 33220881-074 Jamshidi-a-@Yahoo.com
علیرضا رایگان مهندسی بهداشت محیط مربی دانشجوی دکتری 33220881-074 Rayganpp@Yahoo.com
محمد مهدی بانشی مهندسی بهداشت محیط مربی  دکتری 3322702-074 MMbaneshi@Yahoo.com
حسین ماری اریاد مهندسی بهداشت حرفه ای دانشیار دکترا 33222702-074 Oriyad hsn@Yahoo.com
عبدالمحمد سادات مهندسی آب و فاضلاب مربی دانشجوی دکترا 33222702-0741 Sadat 4334@Yahoo.com
سهیلا رضایی مهندسی بهداشت محیط مربی دانشجوی دکترا 33222702-0741 S rezaei@gmail.com

گروه بهداشت عمومی
نام ونام خانوادگی رشته تحصیلی درجه علمی مقطع تلفن Email
عباسعلی کریمی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی مربی فوق لیسانس 33222702-074 -
کامبیز کریم زاده شیرازی آموزش بهداشت دانشیار دکترا 33222702-074 karimzadeshirazi@yahoo.com
محسن شمس آموزش بهداشت دانشیار دکترا 33222702-074 moshaisf@yahoo.com
عبد محمد موسوی آموزش بهداشت استادیار دانشجوی دکتری 2222702-0741 Moosavieabd@yahoo.com
فریبا محامد آموزش بهداشت مربی فوق لیسانس 2222702-0741 Mahamedfariba@yahoo.com
سعادت پرهیز گار بهداشت باروری (فوق دکتری تحقیقات سرطان) دانشیار فوق دکترا 33222702-074 parhizkarsa@yahoo.com
رحیم استوار مدیریت خدمات بهداشتی-درمانی استادیار دکترا 33222702-074 rahimostovar@yahoo.com
ابراهیم نعیمی مدیریت خدمات بهداشتی-درمانی مربی دانشجوی دکری 33222702-074 Ebnaimi2002@yahoo.com
غلامحسین شهرکی حشره شناسی دانشیار دکترا 33222702-074 -

گروه تغذیه

نام ونام خانوادگی رشته تحصیلی درجه علمی مقطع تلفن Email

جان محمد ملکزاده

 

تغذیه

 

استادیار

 

دکترا

 

33225055-074

 

malekjmd@yahoo.com

 

عزیزاله پورمحمودی تغذیه مربی دانشجوی دکتری 33226850-074 azizpourmahmoodi@yahoo.com

محسن نغماچی

تغذیه مربی دانشجوی دکتری 33226850-074 naghmachi@yahoo.com
مهدی اکبرتبار تغذیه دانشیار دکترا

33226850-074


m-akbar tabar@yahoo.co.uic

بهروزابراهیم زاده کر


      تغذیه


    مربی


    کارشناسی ارشد 


      33225055-074


دکتر مجید مجلسی      بهداشت مواد غذایی    استادیار (مسئولEDO)        دکتری      33225055-074
دکتر فرزاد کریمپور         بیوتکنولوژی مواد غذایی    استادیار         دکتری        33225055-074
 

گروه آمار و اپیدمیولوژی
نام ونام خانوادگی رشته تحصیلی درجه علمی مقطع تلفن Email
سلیمان افروغی آمارزیستی استادیار دکترا 2223871 -0741 afroughi@modares.ac.ir
محمد فرارویی اپیدمیولوژی استادیار دکترا 2226270 -0741 fararooei@yahoo.com
   دانلود : رزومه_خانم_مهندس_محامد.pdf           حجم فایل 669 KB
   دانلود : تعداد_اعضای_هیئت_علمی_در_سال_1395.pdf           حجم فایل 65 KB
   دانلود : رزومه_انگلیسی_دکتر_سعادت_پرهیزکار.pdf           حجم فایل 782 KB
   دانلود : رزومه__دکتر_سعادت_پرهیزکار.pdf           حجم فایل 646 KB
   دانلود : رزومه__مهندس_نعیمی.pdf           حجم فایل 843 KB
   دانلود : رزومه_دکتر_شهرکی.pdf           حجم فایل 664 KB
   دانلود : رزومه_دکتر_کریمپور.pdf           حجم فایل 587 KB
   دانلود : رزومه_دکتر_محسن_شمس.pdf           حجم فایل 537 KB
   دانلود : رزومه_دکتر_ملک_زاده.pdf           حجم فایل 607 KB
   دانلود : دکترمجلسی-رزومه.pdf           حجم فایل 338 KB
   دانلود : رزومه_مهندس_بهروز_ابراهیم_زاده.pdf           حجم فایل 565 KB
آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107