اوقات شرعی
کارکنان دانشکده

 

نام ونام خانوادگي                            پست سازماني                 

 

 شاهرخ  بازیار                                 کارشناس گروه بهداشت محیط

فاطمه محمدی                                کارشناس گروه علوم تغذیه

صدیقه شریعتی                              کارشناس گروه آموزش بهداشت         

ابراهیم شریف پور                           كارشناس آزمايشگاه   وکارشناس پژوهشی    

زیبانه تابش فر                                 کارشناس پژوهشی    

املاك اكبري                                     كارشناس آموزش          

طاهره صالحي زاده                         کارشناس مسئول كتابخانه

خجسته شیبانی                              کارشناس کتابدار              

سهراب ستوده                                 امور حسابداری         

تیمور رضانژاد                                   مسئول سایت دانشکده         

عبدمحمد پناهی                              مسئول امور اداري دانشکده                   

هومان جاني پور                              مسئول سمعی بصری دانشکده           

عبدالله حسيني                               کارشناس مسئول امورآموزش                            

پریوش آبرومندزاده                           مسئول دفتر ریاست

هاجر فرزاد مقام                               مسئول دبیرخانه و بایگانی

علی اکبر جعفر                                 مسئول امور چاپ وتکثیر و خدمات

محمدکریم دانش                              خدمات

محمود زرنگار                                    خدمات

مکی درستی                                    حفاظت فیزیکی و امور نگهبانی

علی سهیلی                                     حفاظت فیزیکی و امور نگهبانی

مجید فریدونی                                  حفاظت فیزیکی و امور نگهبانی

جهرم کوه پیما                                   امور فضای سبز

حمید حبیبی                                      امور فضای سبز

حسین کریم پور                                 راننده ( استیجاری)

صدرالله بهروز پور                               راننده (استیجاری)

جمشید گلشنی                                 راننده( استیجاری


 

کليه حقوق برای دانشگاه علوم پزشکی یاسوج محفوظ است
اخبار مهم
خبر تصویری
تشکیل کارگاه
امروز در حال انجام است
 ٢٢:١٠ - 1391/08/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
آموزش
روش آموزش
شناسایی روشهای آموزشی
 ٢٢:١٤ - 1391/08/02 - نظرات : ٠متن کامل >>