اطلاعیه ها

میلاد حضرت زین العابدین امام سجاد ع بر عموم مسلمین مبارک باد.
پیام تبریک به مناسبت قبولی در مقطع Ph.D کارشناسان گروه های آموزشی دانشکده ی بهداشت
بازدید ادواری هیئت ممتحنه وزارت بهداشت و درمان و ارزشیابی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
منوی دانشکده
Nutrition Sciences

Nutrition Sciences

Dr Janmohammad Malekzadeh

Assistant Professor

 CvLink

malekjmd@yahoo.com

Dr Mehdi Akbartabar Toori

Associate Professor

Cv Link

m_akbartabar@yahoo.co.uk

Dr Azizollah Pourmahmoodi

Assistant Professor

Cv Link

pourmahmoudi@gmail.com

Dr Majid Majlesi

Assistant Professor

Cv Link

Majid_majlesi@yahoo.com

Dr Farzad Karimpoor

Assistant Professor

Cv Link

saverzida@yahoo.com

Mr Mohsen Naghmachi

Instructor

Cv Link

naghmachi@yahoo.com

Mr Behrooz Ebrahimzadeh

Instructor

Cv Link

Ebrahimzadeh1358@gmail.com

آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107