اطلاعیه ها

میلاد حضرت زین العابدین امام سجاد ع بر عموم مسلمین مبارک باد.
پیام تبریک به مناسبت قبولی در مقطع Ph.D کارشناسان گروه های آموزشی دانشکده ی بهداشت
بازدید ادواری هیئت ممتحنه وزارت بهداشت و درمان و ارزشیابی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
منوی دانشکده
Pulbic Health

Departments

Name

Academic Rank

CV

Email

Public Health

Dr Rahim Ostovar

Associate Professor

View

rahimostovar@yahoo.com

Dr saadat Parhizkar

Associate Professor

View

parhizkarsa@yahoo.com

Dr Gholamhossein Shahraki

Associate Professor

View

vahabsh@yahoo.com

Dr Moslem Sharifi

Assistant Professor

View

Shamoslem20@gmail.com

Mr Abbassali Karimi

Instructor

View

aliabassk@yahoo.com

Mr Ebrahim Naimi

Instructor

View

ebnaimi2002@yahoo.com

آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107